NATURALNY DOM

Trwałość Cegieł

Strona Glowna
Zdrowie Mieszkańców
Opis Domu
Koszty Budowy
Warsztaty
Trwałość Cegieł
O Firmie

 

Osiedle  Domów Naturalnych w Bończy

zapraszamy na stronę www.osiedleboncza.pl

 

Chrystian Piotr Aigner, architekt, autor m.in. fasady kościoła Św. Anny w Warszawie, w swoim poradniku z 1791 roku „Budownictwo wieyskie z cegły glino-suszonej" zwraca szczególna uwagę na trwałość tych cegieł.

W 2004 roku wykonaliśmy charakterystyczna serię cegieł z gliny i słomy w formie klinów do murowania sklepień. Trzy sztuki z tych cegieł porzucono w lasku nieopodal  gdzie wystawione na deszcz, mróz i śnieg, leżą do dnia dzisiejszego, tworząc „naturalne stanowisko badawcze". Jedną z cegieł obserwujemy, pozostałe dwie zostawiliśmy ich losowi.

Rok 2008, po czterech latach bezpośredniej ekspozycji na warunki atmosferyczne, obserwowana cegła zachowała swój kształt i sztywność.

    

Lato 2009 r., obok cegły postawiono baloty świeżej słomy.

 

Październik 2009 r., stan próbek:

bullet

cegła z gliny i słomy, po 5 latach ekspozycji, zachowała swój kształt i sztywność, chociaż pojawiły się pierwsze symptomy destrukcji, z jej górnej powierzchni odkleił się kawałek cegły.

    

bullet

w balotach słomianych już po 3 miesiącach rozpoczął się proces korozji biologicznej, wewnątrz balotów słoma mocno zczerniała, pod spodem balotów pojawiły się ślady grzybów pleśniowych ( FOT  3 ).

Zimy lat  209 / 2010 i 2010 / 2011 , cegły i baloty słomy przeleżały pod śniegiem

    

Cegła z gliny i słomy, po ośmiu latach ekspozycji na warunki atmosferyczne pokazała pierwsze ślady „zmęczenia" – wymywanie gliny z cegły skutkuje deformacja jej kształtu. Jednakże cegła nie pokazuje nadal żadnych śladów pleśni czy gnicia. Źdźbła słomy nadal są otoczone filmem z gliny, cegła zachowuje swoją sztywność i nie wykazuje butwienia.

 

Baloty słomiane po dwóch latach rozpadły się, słomę trzymają tylko plastykowe sznurki. Wewnątrz, w warunkach trudnego dostępu tlenu, widać wyraźne ślady gnicia, z zewnątrz - w warunkach tlenowych następuje butwienie materiału, źdźbła słomy kruszą się w palcach.

Pozostałe porzucone w lesie 2 cegły z gliny i słomy porosły mchem i wrosły w ziemię. Jednakże cegły zachowały swoją strukturę, źdźbła słomy nadal powleczone są filmem gliny, nie widać śladów pleśni czy gnicia.

 

       

Cegły w  pryzmach,  prawidłowo składowane od 2003 r., postawione na  deskach z wentylacja od spodu , z góry przykryte folią , po dziewięciu latach składowania prezentują znakomity stan techniczny, wyglądają jak tegoroczne.

 

WNIOSKI

  1. Cegły z gliny zmieszanej z słoma, tzw. gliny lekkiej, są trwałym materiałem budowlanym, wyniki doświadczeń są jednoznaczne.
  2. Warunkiem trwałości cegieł z gliny lekkiej jest ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego podczas ich fabrykacji.
  3. Niezwykle ważnym warunkiem dla trwałości cegły jest rzetelne zmacerowanie słomy
  4. W skrajnie niekorzystnej sytuacji kondesacja pary wodnej w murze nie stanowi zagrożenia dla trwałości izolacji z gliny lekkiej. Aktualny zawsze jest wymóg zapewnienia należytej dyfuzji pary wodnej wyprawom i tynkom murów z gliny lekkiej..

Trwałość samych domów z cegieł z gliny lekkiej zależy także w istotny sposób od projektu architektoniczno-budowlanego, który powinien zapewnić tym cegłom najkorzystniejsza ich pracę w budynku. Materiał ziemia, w tym także glina lekka, trwa najpewniej w elementach równomiernie ściskanych.

Z tych powodów w naszych projektach architektoniczno-budowlanych dokładamy starań o występowanie równomiernego ściskania w murach - poprzez stosowanie łęków jako przekryć otworów okiennych i drzwiowych, natomiast paraboliczne sklepienie poddasza stwarza, bez żadnych zabiegów, optymalne warunki pracy tworzącym go cegłom. W ten sposób izolacja cieplna domu z gliny lekkiej stanowi  monolityczny, trwały korpus domu.

Wycinek sklepienia z cegieł z gliny lekkiej o rozpiętości przęsła 4,0 m. Bończa 2000 r.

Najstarszym, zachowanym do dzisiaj, fragmentem budynku z ziemi jest sklepienie z surowej gliny w świątyni Ramzesa II niedaleko Gourna w Egipcie, wzniesione ok 3200 lat przed Ch.  (G.Minke "Building with EARTH” 2006)

 

Strona Glowna ] Zdrowie Mieszkańców ] Opis Domu ] Koszty Budowy ] Warsztaty ] [ Trwałość Cegieł ] O Firmie ]

Naturalny Dom
Wojciech M. Brzeski
Bończa 20
09-533 Słubice, woj. mazowieckie
tel. + 48.24.277.8275
tel. + 48.608.633.301
email: onkami@vp.pl