NATURALNY DOM

Koszty Budowy

Strona Glowna
Zdrowie Mieszkańców
Opis Domu
Koszty Budowy
Warsztaty
Trwałość Cegieł
O Firmie

 

Osiedle  Domów Naturalnych w Bończy

zapraszamy na stronę www.osiedleboncza.pl

 

Koszty budowy 1 m2 powierzchni użytkowej standardowego domu z gliny, nie podpiwniczonego, z poddaszem użytkowym, z kompletem instalacji elektrycznych, sanitarnych i grzewczych wynoszą w 2012 roku:

    A.  zleconego firmie do kompleksowego wykonania ( tzw. „klucz do ręki”) - ok. 3.200 zł netto / 1 m2 powierzchni użytkowej;

    B.  zleconego firmie stanu surowego zamkniętego co oznacza ze stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną - ok. 2.100 zł netto / 1 m2  powierzchni użytkowej

Te ceny dotyczą budowania w przypadku zlecenia budowy firmie budowlanej. Z uwagi na znaczne koszty własne prowadzenia firmy, szczególnie duże koszty pracy, te ceny czynią domy naturalne trudniej dostępnymi niż zakładał autor koncepcji.

Jest to tendencja światowa, dlatego na świecie to najczęściej milionerzy mieszkają w naturalnych, zdrowych domach. Ich finanse i rozeznanie w temacie pozwalają kupić sobie dobry sen i zdrowie.

Jednakże w Polsce mamy także szanse mieszkać zdrowo. Wykorzystajmy więc kilka naszych bezspornych atutów:

bullet w naszej strefie klimatycznej lekkie cegły z gliny i słomy są bez wątpienia najlepszym materiałem budowlanym na ciepłe mury i sklepienia ;
bullet krajowe naturalne zasoby gliny są ogromne. Glina występuje we wszystkich rejonach kraju. Polska „leży” na glinie ;
bullet słoma jest jeszcze powszechnie dostępna ;
bullet „Naturalny Dom” starannie opracował niezwykle prostą technologię i konstrukcję budowy zdrowego domu ;
bullet opracowana technologia oferuje unikalne możliwości budowy taniego domu we własnym zakresie. 

Zachęcamy do budowy domu – samemu, przy pomocy rodziny i przyjaciół. Niektóre prace można zlecić rzemieślnikom wiejskim. Budując we własnym zakresie znacznie obniżymy koszty budowy, nawet do 65 %. Przyjmujemy na siebie niemałe obowiązki i odpowiedzialność, ale inkasujemy za tę pracę znaczne pieniądze. Ponadto część odpowiedzialności możemy scedować na uprawnione osoby zlecając im nadzór budowy na podstawie umowy o dzieło.

 

 


Dom modelowy - stan surowy zamknięty

Dla przykładu podajemy porównanie kosztów domu o powierzchni użytkowej 100 m2 zleconego do kompleksowego wykonania firmie budowlanej z kosztami domu realizowanego w własnym zakresie, w obu wersjach - zlecając wszystkie prace rzemieślnikom lub wykonując wszystkie prace siłami własnymi
 

I. Koszt budowy domu

 Powierzchnia użytkowa 100 m2

Jeden  m2 pow. użytkowej

A. Zlecony firmie - „klucz do ręki”

320 tys. PLN

3,200 PLN

B. Zlecony rzemieślnikom

145 tys. PLN

1,450 PLN

C. Własna praca

90 tys. PLN

900 PLN

II. Koszt stanu surowego zamkniętego

   
A. Zlecony firmie - „klucz do ręki”

210 tys. PLN

2,100 PLN
B. Zlecony rzemieślnikom 90 tys. PLN 900 PLN
C. Własna praca 52.5 tys. PLN 525 PLN

III. Koszt stanu surowego otwartego

   
A. Zlecony firmie - „klucz do ręki 190 tys. PLN 1,900 PLN
B. Zlecony rzemieślnikom 72 tys. PLN 720 PLN
C. Własna praca 37 tys. PLN 370 PLN

Podane koszty nie obejmują kosztu instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyposażenia łazienki i kuchni i podgrzewacza ciepłej wody. Zawierają natomiast koszt elementów drewnianej konstrukcji domu wraz z montażem, bez zbędnych przygotowań i szukania rzemieślników do wykonania konstrukcji . Koszty instalacji wewnętrznej sanitarnej i elektrycznej dla poz. I. B i C wyniosą ok. 15,0 tys. zlp., w tym koszt ogrzewania dwukondygnacyjnym piecem szamotowym usytuowanym w środku domu.

Wymienione sumy są realnymi kosztami budowy jakie ponieśli na swoich budowach budujący własnym siłami inwestorzy. Kolejne, znaczne oszczędności można uzyskać okazyjnie zakupując glinę, słomę, drewno, stolarkę itd. Te oszczędności zależą od rejonu kraju i zaradności inwestora.

Koszty obejmują wykonanie domu zgodnie z podstawowymi regułami dla domu zdrowego m.in. wyłącznie z naturalnych materiałów, wentylację posadzek i dachu, odprowadzenie radonu spod posadzki itp.  Ceny prac wykończeniowych obejmują m.in. tynki wewnętrzne gliniane, ceramiczną posadzkę na parterze , drewnianą podłogę na poddaszu, drewniane schody. Niektóre prace mogą dla budujących być zbyt trudne do wykonania samemu. Wówczas możemy zastosować wersję pośrednią – zlecić np. montaż szkieletu konstrukcji rzemieślnikom lub f-mie, pozostawiając sobie proste, często kosztowne pozostałe prace.

Zachęcamy do podjęcia odważnej decyzji i wykorzystania szansy budowania samemu naturalnego, zdrowego domu. Na budowę 1 m2 p.u. trzeba poświęcić ok. 30 roboczo-godzin. Pracy jest dużo, ale jest to praca przyjemna. Glina wpływa korzystnie na zdrowie, w szczególności na skórę i drogi oddechowe. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż budowa, a potem zamieszkanie we własnoręcznie zbudowanym domu.  

Szczegółowo analizę kosztów poszczególnych etapów robót, koszty robocizny, materiałów i inne omawiamy na warsztatach. Wiedza zdobyta na 3–dniowych warsztatach pozwala w zupełności na przystąpienie do budowy domu z gliny. Potwierdzają ten fakt komentarze uczestników warsztatów. Konsultacje telefoniczne rozwiewają wątpliwości powstające podczas budowania.

Mój dom modelowy , na zdjęciach powyżej, wykonałem sam z sąsiadem i pomocnikiem. Później, w rewanżu, jednokondygnacyjny dom postawiłem z sąsiadem u niego. Korzystny jest fakt , że wykonanie stanu surowego oznacza - po położeniu podłogi i wykonaniu kilku m2 tynku na poddaszu, posiadanie poddasza nadającego się do użytku. Na widocznym na zdjęciu poddaszu już pracowałem, przenosząc tam moja pracownię, bez wykończenia reszty domu czyli po poniesieniu ok. 60 % całkowitych kosztów budowy.

W sytuacji kiedy potrzebujemy domu pilnie, warta uwagi jest też druga propozycja : zlecamy wykonanie projektu całego domu lecz od razu przewidujemy budowę etapami. Budujemy jeden segment domu, pozostałe odkładamy na dogodniejszy moment. Ale mamy już gdzie mieszkać. Projekty domów, także te z możliwością rozbudowy, są do wglądu w naszej siedzibie.

Prace nad obniżeniem kosztów budowy są w centrum naszych starań i trwają nadal. Nowe rozwiązania projektowe pozwalają na obniżenie kosztów budowy o kolejne 15 %. W tej opcji działania , planujemy w pierwszej połowie 2013 r. rozpocząć dostawy ostatnio opracowanych, tanich, drewnianych szkieletów domów.

Strona Glowna ] Zdrowie Mieszkańców ] Opis Domu ] [ Koszty Budowy ] Warsztaty ] Trwałość Cegieł ] O Firmie ]

Naturalny Dom
Wojciech M. Brzeski
Bończa 20
09-533 Słubice, woj. mazowieckie
tel. + 48.24.277.8275
tel. + 48.608.633.301
email: onkami@vp.pl